Yleistä

Lempäälän Kulttuuritapahtumat Ry on perustettu 1995 ja sääntöjen mukaan:

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kuntalaisten omaehtoista kulttuuriharrastusta sekä saattaa paikalliset järjestöt yhteistyöhön monipuolisen kulttuuritoiminnan lisäämiseksi.

Yhdistys järjestää vuosittain kulttuuritapahtumia ja edistää paikallisten kulttuurijärjestöjen yhteistyötä järjestämällä koulutus- ja kurssitilaisuuksia, juhlia ja retkiä sekä suorittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

Toiminnan tukemiseksi yhdistys järjestää myyjäisiä, arpajaisia ja huvitilaisuuksia sekä ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä ilmoittamalla siitä jollekin hallituksen jäsenelle tai sähköisesti osoitteeseen kari@eupr.fi

Jäsenmaksut vuodelle 2022 ovat henkilöjäseniltä 15 € ja yhteisöjäseniltä 50 €
Jäsenmaksun voi suorittaa yhdistyksen tilill FI58 1154 3000 1162 40.