Yleistä

Lempäälän Kulttuuritapahtumat Ry on perustettu 1995 ja sääntöjen mukaan:

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kuntalaisten omaehtoista kulttuuriharrastusta sekä saattaa paikalliset järjestöt yhteistyöhön monipuolisen kulttuuritoiminnan lisäämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kokoaa vuosittain yhteisesti sovittujen teemojen ympärille lempäälän Kultuuritapahtuman, jota tarkoitusta varten järjestetään kokouksia ja suunnittelupalavereita. Vuotuisten Lempäälän kultuuritapahtumien lisäksi yhdistys edistää paikallisten järjestöjen yhteistyötä järjestämällä jäsenilleen koulutus-ja kurssitilaisuuksia, juhlia ja retkiä sekä suorittaa tiedotus-ja julkaisutoimintaa.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä ilmoittamalla siitä jollekin hallituksen jäsenelle tai sähköisesti osoitteeseen info@kulttuuritapahtumat.fi

Jäsenmaksut vuodelle 2015 ovat henkilöjäseniltä 15 € ja yhteisöjäseniltä 50 €
Jäsenmaksun voi suorittaa yhdistyksen tilill FI58 1154 3000 1162 40.

Yhdistyksen vuosittainen vuosikokous pidetään helmikuussa.